07 ธ.ค. 2562
164 ครั้ง

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยง ณ โรงพยาบาล-สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยง ณ โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย และโภชนาการของพระสงฆ์ กำลังพล ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
 
 
วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ จำนวน 250 รูป ณ โรงพยาบาลสงฆ์ 
 
 
พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยง ณ สถานสงเคราะห์อีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธาน เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่กำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน 120 คน 
 
 
ที่บ้านพักคนชราบางแค ๒ เขตบางแค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก ดิเรก ศรีสุริยจันทร์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 180 คน 
 
 
ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน 
 
 
และที่โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทาน ไปเลี้ยงแก่กำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน 500 คน 
 
 
ทั้งนี้ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอด พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร รวมถึงพระสงฆ์ที่อาพาธ กำลังพล ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้ฉัน และรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส ต่อสู้กับโรคภัย ไข้เจ็บ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ