07 ธ.ค. 2562
2,112 ครั้ง

ส.ป.ก. ยึดคืนที่ดินสวนปาล์มกระบี่ กว่า 900 ไร่จากเอกชน หลังพบครอบครองโดยมิชอบ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินกระบี่ ติดป้ายยึดคืนที่ดินกว่า 900 ไร่ จากบริษัทเอกชนที่ครอบครองที่ดินไว้ทำสวนปาล์ม หลังจากตรวจสอบพบว่าครอบครองที่ดินเหล่านี้โดยมิชอบ โดยมีที่ดินอีกกว่า 4,000 ไร่ ที่ยอู่ระหว่างดำเนินการของการรังวัด เพื่อจัดสรรให้ผู้ยากไร้ที่ดินทำกิน
 
สวนปาล์มเนื้อที่กว่า 7,000 ไร่ ที่มองเห็นราวกับทะเลสวนปาล์ม ครอบครองพื้นที่ 2 อำเภอของจ.กระบี่ เกือบ 40 ปีมาแล้วที่สวนปาล์มก็ 7,000 ไร่ อยู่ในการถือครองของบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจปาล์มน้ำมัน แต่ระยะสิบปีให้หลัง กลุ่มชาวบ้านเรียกร้องให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินจำนวนมากเหล่านี้ของบริษัทเอกชน จนตอนนี้คืบหน้ามาก ที่ทำให้นำไปสู่การปักป้าย ยึดคืนที่ดิน 973 ไร่ ในเขต อ.เมือง จ.กระบี่
 
ปฏิรูปที่ดินจ.กระบี่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบห่งประเทศไทย ลงนามในป้ายคำสั่งให้ออกจากที่ดินแลัวรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน 937 ไร่นี้ เ ป็นส่วนหนึ่งของแปลงที่ดินทั้งหมดประมาณ 7,000 กว่าไร่ ซึ่งบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ครอบครองทำประโชน์ ที่ผ่านมาได้แสดงเอกสารสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าทำกิน และเอกสารสิทธิ์เหล่านั้นก็ถูกใช้เป็นหลักฐานนำไปฟ้องร้องชาวบ้านส่วนหนึ่ง ซึ่งรวมตัวกันในนามผู้ไร้ที่ทำกิน 
 
เดิมทีชาวบ้านเข้าไปเก็บผลประโยชน์จากสวนปาล์ม ต่อมาก็อยู่อาศัยโดยสร้างที่พัก ทำให้แกนนำหลายคนถูกฟ้องร้องฐานบุกรุก อย่างไรก็ตาม หลักฐานเดียวกันนั้นและหลักฐานอื่นๆ ที่ชาวบ้านใช้ทุนสร้างส่วนตัว หาทางต่อสู้ทางกฏหมาย จนนำไปสู่การพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดิน
 
ขณะเดียวกัน ระหว่างการตรวจสอบที่ดิน 973 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรมป่าไม้เคยมอบให้ ส.ป.ก. มาก่อน เพื่อให้เข้าสู่การปฏิรูป แต่ยังไม่ได้นำเข้าสู่การปฏิรุปหรือแจกจ่ายให้กับผู้ที่ไร้ที่ทำกินหรือเกษตรกรในพื้นที่ เท่ากับว่า บริษัทครอบครองที่ 973 ไร่ ที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับเกษตรกรโดยมิชอบ จนนำมาสู่การติดป้ายยึดคืนในวันนี้ อย่างไรก้ตาม ไม่มีฝ่ายใดมีสิทธิ์อยู่ในที่ดินแปลงนี้ รวมถึงชาวบ้านกว่า 50 ครอบครัวที่ปักหลักอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ชาวบ้านกลุ่มนี้จึงได้แต่หวังว่าจะจัดสรรที่อยู่อื่นหรือในพื้นที่เดียวกันก็ตามที่พออยู่อาศัยได้ ในระหว่างขึ้นทะเบียนและรอการตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินที่อย่ในระหว่างการจัดสรร 
 
ในขณะที่ปฏิรูปที่ดินจ.กระบี่ยอมรับว่าการพิจารณาหาที่อยู่ส่วนกลางที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคนในสวนปาล์มที่ผ่านการพิสูจน์ได้ว่า ไม่มีที่อยู่อื่นจริง อีกทั้งยืนยันว่า ผู้ที่จะได้สิทธิทำกินที่ ส.ป.ก. จะจัดสรรใหม่นี้ต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด ผ่านการขึ้นทะเบียนที่จังหวัด และผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองอย่างละเอียด โดยเฉพาะต้องเป็นคนในพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ