07 ธ.ค. 2562
1,097 ครั้ง

ประเด็นข่าวรอบวัน 7 ธ.ค. 62 'อีลอน มัสก์' ชนะคดีหมิ่นประมาท - ผู้เสียหายแชร์ 'บ้านแอนนี่' เข้าร้องทุกข์ สุดทนคดีไม่คืบ

ปชป. พิจารณาลงโทษ ส.ส. โหวตสวนมติพรรค
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปิดโครงการอบรมยุวประชาธิปัตย์ รุ่น1 ปี2562 พร้อมใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ คือ อุดมการณ์ในการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
ซึ่งระบบรัฐสภาแตกต่างจากระบบประธานาธิบดี ที่ประชาชนเลือกมาโดยตรง อยู่ครบ 4 ปีไม่มียุบสภา ส.ส. สว. เลือกมาก็อยู่จนครบวาระ ไม่มียุบสภาต่างคนก็ต่างขึ้นกับประชาชน ไม่ต้องรับผิดชอบ เหมือนระบบรัฐสภา 
 
 
ดังนั้นการลงมติหรือโหวตเสียงในสภาของระบบประธานาธิบดี เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวจะโหวตให้รัฐบาลแพ้หรือชนะก็ได้ ไม่มีผลให้ผู้นำต้องลาออก แต่ของไทยคือระบบรัฐสภา รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมาก เพราะรัฐบาลจัดตั้งได้ด้วยเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ไม่ได้ เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความสำคัญอย่างมากกับรัฐบาลในระบบรัฐสภา จึงต้องมีวิปรัฐบาลคอยรวบรวมเสียงให้รัฐบาลคงเสียงข้างมากไว้เสมอ 
 
 
ดังนั้นการเป็นรัฐบาลผสมพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะมีมติพรรค แต่สุดท้ายมติพรรคต้องถูกนำไปหารือในวิปรัฐบาลเพื่อเป็นมติร่วมกัน ซึ่งเมื่อวิปรัฐบาลมีมติอย่างไร ต้องนำมาสู่ที่ประชุมพรรคแต่หากพรรคไม่เห็นด้วยก็ต้องนำไปหารือในวิปรัฐบาลอีกครั้ง จนกว่าจะมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งเมื่อเป็นมติของวิปรัฐบาลแล้วทุนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปิดโครงการอบรมยุวประชาธิปัตย์ รุ่น1 ปี2562 
 
 
พร้อมใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ คือ อุดมการประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น อุดมการที่จะทำเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน และอุดมการณ์ในการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งระบบรัฐสภาแตกต่างจากระบบประธานาธิบดี ที่ประชาชนเลือกมาโดยตรง อยู่ครบ 4 ปีไม่มียุบสภา ส.ส. สว. เลือกมาก็อยู่จนครบวาระ ไม่มียุบสภาต่างคนก็ต่างขึ้นกับประชาชน ไม่ต้องรับผิดชอบ เหมือนระบบรัฐสภา 
 
 
ดังนั้นการลงมติหรือโหวตเสียงในสภาของระบบประธานาธิบดี เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวจะโหวตให้รัฐบาลแพ้หรือชนะก็ได้ ไม่มีผลให้ผู้นำต้องลาออก แต่ของไทยคือระบบรัฐสภา รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมาก เพราะรัฐบาลจัดตั้งได้ด้วยเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ไม่ได้ เพราะเมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเสนอกฎหมายไม่ผ่านก็ต้องยุบสภา เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความสำคัญอย่างมากกับรัฐบาลในระบบรัฐสภา จึงต้องมีวิปรัฐบาลคอยรวบรวมเสียงให้รัฐบาลคงเสียงข้างมากไว้เสมอ 
 
 
ดังนั้นการเป็นรัฐบาลผสมพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะมีมติพรรค แต่สุดท้ายมติพรรคต้องถูกนำไปหารือในวิปรัฐบาลเพื่อเป็นมติร่วมกัน ซึ่งเมื่อวิปรัฐบาลมีมติอย่างไร ต้องนำมาสู่ที่ประชุมพรรคแต่หากพรรคไม่เห็นด้วยก็ต้องนำไปหารือในวิปรัฐบาลอีกครั้ง จนกว่าจะมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งเมื่อเป็นมติของวิปรัฐบาลแล้วทุกพรรคจะต้องทำตาม ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามเอกเทศของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคล 
 
 
แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเสียงในสภาการเคารพมติพรรค มติวิป จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องฟังมติพรรค มติวิป เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตยกพรรคจะต้องทำตาม ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามเอกเทศของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคล 
 
 
แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเสียงในสภาการเคารพมติพรรค มติวิป จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องฟังมติพรรค มติวิป เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตย
 
 
ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์คดีแชร์ 'บ้านแอนนี่' สุดทนเคยแจ้งความแล้วคดีไม่คืบ
 
เหยื่อแชร์บ้านแอนนี่ ร้องตำรวจ สน.ท่าข้าม ตามจับเท้าแชร์ ที่โกงเงินร่วมลงทุนนับสิบล้านบาท พบยังมีการตั้งวงแชร์หลอกลวงอย่างต่อเนื่อง
 
 
ผู้เสียหายกว่า 10 คน เข้าร้องพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ให้ดำเนินคดีกับนางจุไรพร บุญเต็ม เท้าแชร์บ้านแอนนี่ ที่มีพฤติการณ์หลอกร่วมลงทุน ก่อนจะอ้างว่าโดนโกง ไม่สามารถนำเงินมาปันผลให้กับลูกแชร์ได้ เหตุเกิดตั้งแต่ปี 2561 ก่อนหน้านี้ เคยไปร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรม แต่คดีไม่คืบหน้าและยังไม่อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา 
 
 
หนึ่งในผู้เสียหาย บอกว่า คดีนี้มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายบางส่วน ถูกหลอกให้ทำสัญญาประนีประนอมหนี้ หลังถูกขู่ว่าหากดำเนินคดีต่อจะไม่ได้รับเงินคืน แต่เมื่อมีการทำสัญญา กลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกัน และขณะนี้ไม่สามารถติดต่อเท้าแชร์ได้แล้ว ส่วนที่อ้างว่าโดนโกงนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นอุบาย ที่จะบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินมากกว่า เพราะยังพบว่ามีการเปิดวงแชร์หลอกลวงผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
 
 
ออกหมายจับครูพละล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ม.3
 
ศาลได้อนุมัติหมายจับครูพละโรงเรียนหนึ่ง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตั้งข้อหาเบื้องต้น 2 ข้อหา หลังจากไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนชั้นม.3 
 
 
พ.ต.ท.จักรภัทร อิ่มหนำ รอง ผกก.สภ.วังทอง เจ้าของคดีความ เปิดเผยว่า ขณะนี้ศาลได้ออกหมายจับ นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุด ในข้อหา 2 ข้อหา คือ กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี พรากผู้เยาว์ หลังได้รับผลการตรวจรับร่างของนักเรียนหญิงจากโรงพยาบาลวังทอง ที่ระบุว่าพบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมเป็นหลักฐานในการออกหมายจับ พร้อมทั้งให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวครูพละรายนี้มาดำเดินคดีตามกฎหมาย คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆ นี้
 
 
ญาติๆ ของเด็ก ม.3 บอกว่า บอกว่า ครูพละไม่น่าข่มขืนลูกศิษย์เป็นตราบาปไปตลอดชีวิต สภาพจิตใจของน้องแย่ลงมาก ไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อน และที่สำคัญก็คือเด็กไม่อยากจะไปโรงเรียน
 
 
อีลอน มัสก์ ชนะคดีหมิ่นประมาท เวิร์น อันสเวิร์ธ
 
อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งบริษัทสเปซเอ็กซ์ชนะคดีหมิ่นประมาทนายเวิร์น อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ วีรบุรุษที่ช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้ปลอดภัยเมื่อปีที่แล้ว โดยขณะลูกขุนสหรัฐฯได้มีคำวินิจฉัยไปเมื่อวานนี้
 
 
คดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของทั่วโลก ซึ่งนายอันสเวิร์ธเป็นโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายอีลอน มัสก์เป็นเงิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากการที่มัสก์ทวีตข้อความว่า เขาเป็นพวกใคร่เด็ก ซึ่งทำให้เขาเสียชื่อเสียง 
 
 
เมื่อวานนี้ลูกขุนศาลรัฐบาลกลางลอส แองเจลิส จำนวน 5 ต่อ 3 พิจารณาแล้วว่า ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาท 
 
 
ทั้งนี้ในระหว่างที่ให้ปากคำในศาล อีลอน มัสก์ได้แก้ต่างว่า ถ้อยคำที่เขาทวีตไม่ได้ตั้งใจให้มีความหมายตามตัวอักษร เป็นเพียงคำสบถเท่านั้น ขณะที่ทนายความของอันสเวิร์ธ ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ที่มีน้ำหนักมากพอได้
 
 
อีลอน มัสก์กล่าวว่า การพิจารณาของคณะลูกขุน สามารถเรียกคืนศรัทธาต่อมนุษยธรรมของเขากลับมาได้-ขณะที่อันสเวิร์ธบอกว่า เขาเคารพในคำตัดสินของคณะลูกขุน ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น และชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป
 
 
ข้อพิพาทระหว่างอีลอน มัสก์และอันสเวิร์ธ เริ่มขึ้นในช่วงของภารกิจช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งอันสเวิร์ธ เป็นคนระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการดำถ้ำเข้ามาช่วยเหลือ ขณะที่มัสก์ก็ส่งวิศวกรของเทสล่า และเรือดำน้ำขนาดเล็กมาช่วยปฏิบัติการกู้ภัย แต่เรือดำน้ำของมัสก์ไม่ได้ถูกนำมาใช้ 
 
 
จากนั้นทั้งสองคนได้ตอบโต้กันด้วยคำพูดผ่านสาธารณะมาตลอด ซึ่งอันสเวิร์ธโจมตี การเข้ามาช่วยเหลือของอีลอน มัสก์ว่า เป็นเพียงการโฆษณาทางธุรกิจ ขณะที่มัสก์ก็ทวีตพาดพิงอันสเวิร์ธว่า เป็นพวกใคร่เด็ก โดยทวีตเตอร์ของมัสก์ มีผู้ติดตามเกือบ 30 ล้านคน แต่จากนั้นไม่นานมัสก์ก็ลบข้อความที่ทวีตออกไป
 
 
ออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉินวิกฤตไฟป่า
 
ที่ออสเตรเลีย ทางตอนเหนือของซิดนีย์น่าห่วง เพราะว่าไฟป่ากำลังวิกฤติหนัก ส่วนที่รัฐควีนส์แลนด์ มีทอร์นาโดไฟป่าเกิดขึ้นใกล้กับแหล่งชุมชน
 
 
ไฟร์เนโด หรือทอร์นาโดไฟ ที่เมืองบุนแดมบ้า รัฐควีนส์แลนด์ ตอนนี้ทางการประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองดังกล่าวแล้ว เนื่องจากไฟร์เนโด ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชน ส่วนที่รัฐนิว เซาท์เวลส์ เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำดับไฟตก ขณะกำลังปฏิบัติการที่เมืองเกอร์แวน เคราะห์ดีนักบินหนีออกมาจากเครื่องได้
 
 
ขณะที่สถานการณ์ทางเหนือของนครซิดนีย์วิกฤตหนัก ไฟป่าที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นกำแพงไฟขนาดใหญ่ อยู่ห่างซิดนีย์เพียง 60 กิโลเมตร นักผจญเพลิงยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ท้องฟ้าในซิดนีย์ตอนนี้คละคลุ้งไปด้วยหมอกควัน และเริ่มส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ