08 ธ.ค. 2562
368 ครั้ง

สำนักพระราชวังประกาศ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ จะเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9-25 ธ.ค. 2562

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2562
 
 
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยสักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เกี่ยวกับโครงการต่อเนื่องด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยชิบะ ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
 
 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จโตยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัตสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 8 นาฬิกา และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 22 นาฬิกา 30 นาที 
 
 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 5 ธันวาคม พุทธศักราช
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ