08 ธ.ค. 2562
608 ครั้ง

เผยปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ของนายทุน - แนวทางที่รัฐฯ ควรเร่งดำเนินการ

ปัญหาผู้ครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรณีล่าสุดของ คุณปารีณา ไกรคุปต์ ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้คุณกิตติ สิงหาปัด ได้ไปคุยกับ คุณอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถึงสาเหตุแห่งปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และประชาชนมีที่ดินทำกินตามสิทธิที่ควรได้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ