09 ธ.ค. 2562
1,257 ครั้ง

สถานีอวกาศนานาชาติ ยานดราก้อนเชื่อมต่อสถานีสำเร็จ

ยานอวกาศ Dragon ของบริษัท Space X สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสถานีอากาศนานาชาติ (ISS) ได้สำเร็จแล้วเมื่อวานนี้ เวลาประมาณ 10.05 น. (ตามระยะเวลาสากล) เร็วกว่ากำหนดการเดิมประมาณ 25 นาที ซึ่งยานลำนี้เดินทางออกจากฐานปล่อยจรวดที่แหลมคะแนเวอรัล (Canaveral) รัฐ Florida ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อนำเสบียงอาหารและอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ขึ้นไปยังสถานี ซึ่งนี่ถือว่าเป็นภารกิจการเติมเสบียงครั้งที่ 19 ไปยังสถานีอากาศนานาชาติ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ