09 ธ.ค. 2562
278 ครั้ง

กสทช. สร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยเสาส่งสัญญาณมือถือ

กสทช. ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงมาตรฐานความปลอดภัยเสาส่งสัญญาณ โดยมีการลงพื้นที่ไป 25 จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้าสงความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
 
โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. , กระทรวงสาธารณสุข , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ ตลอดจนข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ จากการติดตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในชุมชน 
 
โดยเคลื่อนวิทยุที่แผ่ออกมาจากเสาอากาศส่งสัญญาณมือถือ ไม่ได้เป็นตัวก่อให้เกิดอาการป่วย โดยไม่ทราบสาเหตุ เพราะคลื่นวิทยุที่แผ่มาจากสายอากาศมีระดับความแรงที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลดภัยสากล ซึ่งมีผลทดสอบและมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล และองค์การอนาามัยโลกระบุเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อ พิจารณาระดับการสัมผัสความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต่ำมาก และผลการวิจัยที่รวบรวมจนถึงวันนี้ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือบ่งบอกว่าสัญญาณความถี่วิทยุอ่อนๆ จากสถานีฐานและโครงข่ายไร้สายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภพที่ไม่พึงประสงค์
 
 
 
 
 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ