09 ธ.ค. 2562
423 ครั้ง

สารคดีพิเศษ ชุด พยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

สารคดีพิเศษ 'ชุดพยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย' ตอนที่ 1 เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วกระบวน 'พยุหยาตราทางชลมารค' เป็นอีกพิธีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
 
การเสด็จพระราชดำเนิน โดยริ้วกระบวน พระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นโบราณราชประเพณี ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การเสด็จพระราชดำเนินทางบกเรียกว่า 'พยุหยาตราทางสถลมารค' การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ เรียกว่า 'พยุหยาตราทางชลมารค' 
 
เป็นการแสดงถึงบรมพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปในการรบ หรือแม้แต่การพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ รวมทั้ง มีการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ให้ประชาชนได้เฝ้าชื่นชมพระบารมี
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีกันถ้วนหน้า ด้วยความปลื้มปิติแล้วนั้น 
 
ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เบื้องปลาย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เส้นทางจากท่าวาสุกี ถึงท่าราชวรดิษฐ์ ระยะทาง ๓.๔ กิโลเมตร
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มิได้เสด็จราชดำเนินเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เนื่องในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ อัญเชิญพระพุทธรูป พระไตรปิฎก และพระสงฆ์ เรียกว่า ขบวนพุทธพยุหยาตรา และบูรณะซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่เสียหายอย่างหนัก จากการถูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนสามารถจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ ตามโบราณราชประเพณี และมีการสร้างเรือพระที่นั่งเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เพิ่มขึ้นอีก ๑ ลำ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ทำให้มีเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น ๕๒ ลำ 
 
ในรัชกาลที่ ๙ มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวม ๑๗ ครั้ง เป็นการเสด็จพระราชดำเนิน ๑๔ ครั้ง อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๑ ครั้ง และจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธี ๒ ครั้ง
 
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งหลังสุด จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ