09 ธ.ค. 2562
440 ครั้ง

พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำและกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 
 
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 16 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ
 
 
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
 
 
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies slams) และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 
 
 
ซึ่งเป็นการฝึกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชบาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข็งแกร่งทางร่างกาย ความพร้อมเพรียง สง่างาม มีจิตใจรุกรบ มีการปฏิบัติเป็นหน่วย ทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกชั้นยศ ทั้งยังสร้างความผ่อนคลาย ไม่ให้เกิดความซ้ำซากในการฝึก 
 
 
โดยกลุ่มท่าต่างๆ ที่พระราชทานไว้ ซึ่งแฝงด้วยความอ่อนตัว และผสมผสานการใช้อาวุธประจำกาย เพื่อให้คนกับอาวุธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบด้วย Drill & Ceremonial บุคคลท่าอาวุธ และการปฏิบัติท่าอาวุธ ในหมายพระราชพิธี, Battle PT and Endurance Training กายบริหารประกอบอาวุธ และพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และ Instinctive Weapon Employment & Individual Field Craft Section Combative Actions การใช้อาวุธฉับพลัน การใช้อาวุธประจำกายในการต่อสู้ระยะประชิด, การเคลื่อนที่ประกอบการยิง 
 
 
โดยมีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพ จำนวน 17 กรม 51 กองพัน และในส่วนของกองทหารเกียรติยศ มีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 108 กองพัน ใช้เวลาในการคัดเลือก 3 เดือน สำหรับการแสดงครั้งนี้ ใช้กำลังพล 837 นาย และใช้เวลาการแสดง 40 นาที
 
 
ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ และการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" แก่ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมงานราชวัลลภเริงระบำด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ