09 ธ.ค. 2562
267 ครั้ง

องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน จ.เชียงราย

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,298 ชุด จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
 
เวลา 17.35 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมพรหมมหาราช อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,298 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ของจังหวัดเชียงราย เดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ต่อเนื่องมาหลายวัน 
 
 
และทางปกครองอำเภอแม่สาย ได้สำรวจ เป็นที่เรียบร้อย ด้วยยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎร ในห้วงฤดูหนาว ที่มีอากาศหนาวเย็น ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และมีผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาว โดยราษฎรที่ได้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ