09 ธ.ค. 2562
341 ครั้ง

องคมนตรีเข้าร่วมฟังประชุมของสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปจากสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
 
เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานรับฟังการประชุมของสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
โดยองคมนตรีได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา และรับฟังโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ขององค์กรนิสิต นักศึกษา ด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนการพัฒนาชุมชนของแต่ละพื้นที่ 
 
 
โดยมีผู้นำนิสิต นักศึกษา และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 
 
 
ทั้งนี้ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทั่วทุกภูมิภาค ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั่วไป รวมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการในสังคมท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อให้สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยของพระราชา เป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ