09 ธ.ค. 2562
712 ครั้ง

เกาะติดประชุมลดโลกร้อน COP25 ที่กรุงมาดริด เป้าหมายลดคาร์บอนให้เป็น 0 ภายในปี 2593

นการประชุมวันแรกของสัปดาห์ที่สองของการประชุมครั้งนี้ หรือที่เรียกว่าการประชุม High Level Segment จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยตัวแทนแต่ละประเทศจะมากล่าวถ้อยแถลงรวมทั้งประเทศไทย ส่วนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ในช่วงสัปดาห์แรก ยังไม่มีข้อสรุปออกมา
 
 
นี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าของการลงทะเบียนวันแรก ในการประชุมสัปดาห์ที่สอง การประชุมครั้งนี้มีรายงานว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 29,000 คน การประชุมครั้งนี้แม้ว่าจัดขึ้นที่ประเทศสเปน แต่เจ้าภาพการประชุมยังคงเป็นประเทศชิลี โดยชิลีในฐานะเจ้าภาพการประชุม ประกาศแผนการที่จะยกเลิกการใช้ถ่านหินอย่างสิ้นเชิงภายในปี 2583 และมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ในปี 2593
 
 
คาธาลีนา เชคกี้ ผู้ประสานด้านสารสนเทศ ประจำชิลีพาวิลเลี่ยน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับข่าว 3 มิติว่าจุดมุ่งหมายของประเทศชิลีในขณะนี้คือสร้างความกระตือรือร้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของโลกให้เร็วกว่าที่กำหนดไว้
 
 
การประชุม COP25 ถูกขนานนามว่าเป็น "COP of action" หรือ"Time for Action COP"ซึ่งสะท้อนว่าการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการลงมือ มากกว่าการแสวงหาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และมีความจำเป็นที่ทุกประเทศจะขยายพันธกรณีเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนก่อนที่จะสายเกินไป 
 
 
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ในช่วงสัปดาห์แรก มีสาระสำคัญคือ กลไกที่นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ข้อ 6 หรือ article 6 ของความตกลงปารีส ที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง รูปแบบ และกลไกการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศโดยสมัครใจ ทั้งที่ใช้กลไกตลาดและไม่ใช้ตลาด ซึ่งมีการพูดคุยในการประชุมเจรจามาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกประเทศยอมรับได้ ซึ่งตามกรอบเวลาต้องหาข้อสรุปให้ได้ภายในปีนี้ 
 
 
รวมทั้งระยะเวลาของการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบันยังมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าควรให้เวลาในการดำเนินงาน 5 ปี หรือ 10 ปี
 
 
สำหรับประเทศไทยจะยังคงยึดตามหลักการภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ของประชาคมโลกในการควบคุมอุณหภูมิโลก ไปพร้อมกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในระดับที่แตกต่างกันของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยเป้าหมายของไทยคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อย 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 
 
 
พรุ่งนี้นอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยแล้ว จะนำเสนอแถลงการณ์ร่วมของอาเซียน ต่อที่ประชุมในฐานะประธานอาเซียนด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ