10 ธ.ค. 2562
939 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระบี่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 28 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่รับราชการในหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 
 
พระราชทานกระบี่และปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่รับราชการในหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 
 
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ที่รับราชการในหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัติยาธิราช จากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปี 2561 
 
พระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรชาย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ