10 ธ.ค. 2562
291 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์พรรณภาพ Photos Wonderland"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์พรรณภาพ Photos Wonderland"
 
 
 
วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 50 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงบรรยาย ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์พรรณภาพ Photos Wonderland" ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะทางถ่ายภาพและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ
 
 
ในการนี้ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์พรรณภาพ Photos Wonderland" ที่ได้รับพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี 2561-2562 เพื่อมาจัดแสดง 401 ภาพ ประกอบด้วย ภาพแขวนผนัง จำนวน 173 ภาพ ภาพอาหาร (ภาพเล็ก) จำนวน 216 ภาพ และ Art wall จำนวน 12 ภาพ แต่ละภาพสะท้อนถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่สนพระราชหฤทัยและได้ทรงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังได้ให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ ผู้สนใจเข้าชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10ธันวาคม2562 ถึง 16กุมภาพันธ์ 2563
 
โอกาสนี้ ทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ