10 ธ.ค. 2562
419 ครั้ง

องคมนตรีเปิดอาคาร “เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี

องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดอาคาร “เรือนสุขใจ” โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเอสซีจี เพื่อใช้เป็นอาคารพักคอยญาติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระ-ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศให้ครบ 21 แห่งในปี 2563
 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิด “เรือนสุขใจ” อาคารพักคอยญาติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี ซึ่งดำเนินการตาม “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โอกาสนี้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ไพโรจน์ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
 
“เรือนสุขใจ” เป็น 1 ใน 21 พื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการมารับบริการของประชาชนและชุมชน มุ่งเน้นให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข (Happiness Strategy) และตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย ญาติ หมอ พยาบาล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวมทั้งเป็นการยึดมั่นที่จะสืบสานการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 
โอกาสนี้ องคมนตรี ยังได้รับมอบพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว จากนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง ได้แก่ อาคาร “เฮือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น อาคาร “ชานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก และอาคาร “ลานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มูลนิธิเอสซีจีจะร่วมมือกับภาคีนักออกแบบและมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อจะขยายผลการดำเนินงานอีก 17 แห่งให่ครบ 21 แห่งตามเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ.2563
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ