10 ธ.ค. 2562
430 ครั้ง

สารคดีพิเศษ ชุด 'พยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย' ตอนที่ 2

สารคดีพิเศษ ชุด พยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย ตอนที่ ๒ เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
 
เรือพระที่นั่ง คือเรือที่พระมหากษัตริย์ประทับ เวลาเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค จะมีการทอดบุษบก หรือบัลลังก์กัญญา เป็นที่ประทับกลางลำเรือ เรือพระที่นั่งในปัจจุบันมี ๔ ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งลำทรง
 
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ โดยลำปัจจุบันนี้เป็นเรือสร้างใหม่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๔ โขนหัวเรือจำหลักเป็นรูปหงส์ ลงรักปิดทองประดับกระจกมีพู่จามรีห้อย ปลายพู่เป็นแก้วผลึก ภายนอกทาสีดำ ท้องเรือภายในทาสีแดง ตอนกลางลำเรือทอดบัลลังก์กัญญา หรือบุษบก สำหรับเป็นที่ประทับ 
 
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร พิจารณามอบรางวัลแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยคณะกรรมการองค์การ World Ship Trust เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
 
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากร ได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ มาเป็นต้นแบบ
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือ ณ กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชอิสริยยศ ในขณะนั้น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
 
โขนเรือจำหลักรูปพระวิษณุทรงยืนบนครุฑ ที่มีลักษณะเป็นครุฑยุดนาค หรือครุฑที่จับนาค ๒ ตัว ชูขึ้น พระวรกายคล้ำ ในพระกรทั้ง ๔ ทรงถือจักร สังข์ คทา และตรีศูล ที่หัวเรือเบื้องใต้ครุฑ เป็นช่องสำหรับใส่ปืนใหญ่ กลางลำเรือทอดบัลลังก์กัญญา 
 
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เคยเป็นเรือพระที่นั่งทรงเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
 
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนลำปัจจุบันนั้นเป็นเรือสร้างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โขนเรือปิดทองประดับกระจก เป็นรูปพญาอนันตนาคราช หรือพญานาค ๗ เศียร กลางลำเรือทอดบุษบก ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือผ้าพระกฐิน 
 
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือสร้างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ หัวเรือลงรักปิดทองลายรดน้ำ เป็นรูปพญานาคเล็กๆ จำนวนมาก ตอนกลางลำเรือทอดบัลลังก์กัญญา ซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่อง หรือเปลื้องพระชฎามหากฐินของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่ง
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ