11 ธ.ค. 2562
92,388 ครั้ง

ชาวคอนโดต้องรู้ เปิดรายละเอียด 'ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง'

จากการที่ผู้พักอาศัยในคอนโด ได้รับจดหมายแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 13 มี.ค.2562 จะเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในช่วงเดือน ส.ค.2563 จากประกาศใหม่ของกระทรวงมหาดไทย โดย 3 ปีแรกของการบังคับใช้ จะยกเว้นภาษีแก่ที่ดินบุคคลทั่วไปที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม

 

โดยภาครัฐจะดำเนินการส่งหนังสือเรียกให้เจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ต้องส่งเอกสารให้รัฐบาล ซึ่งสำนักงานเขตที่ทรัพย์ตั้งอยู่จะเป็นคนส่งหนังสือให้แก่เจ้าของทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า สิ่งปลูกสร้าง คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อพาร์ตเมนต์ โดยการให้ส่งเอกสารกลับไป มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจ ยืนยันความเป็นเจ้าของ และการใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

 

สำหรับเอกสารที่สำนักงานเขตขอ เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ห้องชุด สัญญาเช่า (ถ้ามี) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากไม่ส่งเอกสารตามที่สำนักงานเขตขอจะถือว่า มีความผิดโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากต้องการแก้ไขข้อมูลต้องดำเนินการภายใน 15 วัน

 

ส่วนอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ปี 2563-2564) ที่จะถูกจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 

ประเภทที่ 1.ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย คิดราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.02% ต่อปี หรือ ล้านละ 200 บาท, ราคาประเมิน 50-75 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% ต่อปี หรือ ล้านละ 200 บาท, ราคาประเมิน 75-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.05% ต่อปี หรือ ล้านละ 500 บาท และราคาประเมิน 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.1% ต่อปี หรือ ล้านละ 1,000 บาท

 

ทั้งนี้ หากเป็นบ้านหลักและเป็นทั้งเจ้าของบ้านและที่ดิน จะยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก แต่ถ้าเป็นบ้านหลักแต่เป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวจะได้รับยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก

 

ประเภทที่ 2 ที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะเริ่มเสียภาษี 0.3% ของราคาประเมิน หรือ ล้านละ 3,000 บาทต่อปีของราคาประเมิน โดยจะเพิ่มอัตราจัดเก็บ 0.3% ทุก 3 ปี เพดานการจัดเก็บไม่เกิน 3% ส่วนราคาประเมินบ้าน และที่ดิน 1 ล้านบาท หากปล่อยร้าง 30 ปี จะเสียภาษีอย่างต่ำ495,000 บาท

 

สำหรับประเภทที่ 3 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.3% ต่อปี หรือ ล้านละ 3,000 บาท ราคาประเมิน 50-200 ล้านบาท เสียภาษี 0.4%ต่อปี หรือ ล้านละ 4,000 บาท ราคาประเมิน 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.5% ต่อปีหรือ ล้านละ 5,000 บาท ราคาประเมิน 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.6% ต่อปี หรือ ล้านละ 6,000 บาท

 

ส่วนราคาประเมิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.7% ต่อปีหรือ ล้านละ 7,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ราคาประเมิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี จะเสียภาษีรวม 90,000 บาท

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JDkivU2CkxY

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ