24 เม.ย. 2557
2,986 ครั้ง

อึ้ง! หอการค้าโพลล์เผยแรงงานไทยเป็นหนี้93.7% สูงสุดรอบ6ปี

หอการค้าโพลล์เผยผลสำรวจ ชี้แรงงานไทยเป็นหนี้ร้อยละ 93.7 สูงสุดรอบ6ปี เหตุสินค้าราคาแพง

 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจเรื่องสถานภาพแรงงานไทย จากกลุ่มตัวอย่างแรงงานทั่วประเทศจำนวน 1,200 คน เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่าร้อยละ 76.1 ไม่มีเงินออม ขณะที่ร้อยละ 93.7 มีหนี้สิน ถือเป็นช่วงที่แรงงานมีภาระหนี้สินพุ่งสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 106,216 บาทต่อครัวเรือน

 

 

เมื่อถามถึงวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน พบว่า

ร้อยละ 46.6 นำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ร้อยละ 20.9 ผ่อนชำระค่าที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 13.2 ค่ายานพาหนะ

 

 

ขณะที่แรงงานร้อยละ 74.3 ยอมรับว่าปัญหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย เนื่องจากสาเหตุราคาสินค้าแพงขึ้น รายได้ลดลง อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและค่าน้ำมันแพงขึ้น ฯลฯ

 

 

เมื่อถามถึงวิธีการแก้ปัญหา เมื่อมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย พบว่าแรงงานส่วนใหญ่แก้ปัญหา โดยการกู้ยืม รองลงมา คือ ขายหรือจำนำทรัพย์สิน ใช้เงินออม และขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง ฯลฯ

 

 

ทั้งนี้ สิ่งที่แรงงานต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือ ดูแลค่าครองชีพและสวัสดิการให้เหมาะสม รวมทั้งอยากให้เร่งแก้ไขปัญหาทางการเมือง เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ