11 ธ.ค. 2562
188 ครั้ง

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศล วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2562

โอกาสนี้ ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานประจำพระอุโบสถ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับเจ้าจอมมารดาจุ้ย ประสูติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2333 มีพระนามว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี ทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรก ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นปราชญ์ โดยทรงพระนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่อง ซึ่งองค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายพระเกียรตินี้
<span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, Thonburi, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";"="">จากนั้น ได้มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรม และการแข่งขันในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 60 ปี "วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส" ซึ่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันต่อคำประพันธ์, การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง, การแสดงตำนานยักษ์วัดโพธิ์, การแข่งขันตอบปัญหา, การเสวนาวิชาการ และการเทศน์มหาชาติ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ