12 ธ.ค. 2562
1,426 ครั้ง

'ปิยบุตร' เตือนผู้มีอำนาจเห็นหัว ปชช. โต้เดือด กกต.ชงศาล รธน.ยุบอนาคตใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แล้วที่ประชุม เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงไม่เห็นด้วยมติ กกต. ที่ส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค พร้อมตั้งข้อเคลือบแคลงสงสัยต่อการทำงาน ถึงการใช้ดุลพินิจว่ามีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่ โดยตั้งข้อสังเกตว่า กกต. เร่งรัดคดีกู้เงินผิดสังเกต ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ไม่มีการสอบสวน และชี้นำสังคมจากเอกสารที่หลุดออกมาล่วงหน้า

 

ส่วนการพูดถึงความผิดตามมาตรา 72 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ระบุถึงการ “ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรบบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรู้ว่าได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

 

แต่กรณีนี้เป็นเงินกู้จากหัวหน้าพรรค จะเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แต่ในเอกสารของกกต.ที่ออกมามีเพียง 5 บรรทัด โดยไม่มีรายละเอียด ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถือเป็นวันอัปยศ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พร้อมเตือนไปยังผู้มีอำนาจให้ฟังเสียงประชาชน เห็นหัวประชาชน ซึ่งเป็นหนังม้วนเก่าที่ฉายซ้ำ แต่ย้ำว่าหนังม้วนนี้จะไม่จบเหมือนแน่นอน

 

นายปิยบุตร เรียกร้องถึงการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องเปิดโอกาสให้พรรคอนาคตใหม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา อย่าเร่งรัดตัดตอน พร้อมยืนยันว่า นายธนาธร และตนเอง รวมถึงสมาชิกพรรคยังมีกำลังใจที่ดี และมตินี้จะไม่สามารถหยุดการเดินทางของพรรคอนาคตได้ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่การตั้งพรรค คิดว่าจะมาถึงวันนี้ แต่ไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DXmSDOT5lJw

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ