12 ธ.ค. 2562
281 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "วันรำลึกมิสคอลฟีลด์" และ "งานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "วันรำลึกมิสคอลฟีลด์" และ "งานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย"

 

เวลา 17 นาฬิกา 37 นาที วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ทรงเปิดงาน "วันรำลึกมิสคอลฟีลด์" และ "งานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย" ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กองทุนอาจารย์เจนีวีฟ คอลฟีลด์ เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทย จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเห็นถึงศักยภาพความสามารถของคนตาบอด 

 
มีการสัมมนาวิชาการนานาชาติ , วิทยากรเป็นคนตาบอด บุคคลทำงานกับคนตาบอดจากต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน  จัดพิมพ์หนังสือชีวประวัติและการบุกเบิกเพื่อเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย และหนังสือร้อยเรื่องเล่า รวบรวมชีวประวัติความสำเร็จของคนตาบอด 
 
นอกจากนี้ มีนิทรรศการ More than eyes can see, นิทรรศการเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตคนตาบอด และนิทรรศการส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
 
นางสาว เจนีวีฟ คอลฟีลด์ สตรีตาบอดชาวอมริกัน นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดตั้งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนคนพิการแห่งแรกในประเทศ ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันสานต่องานด้านการศึกษา จัดให้มีโรงเรียนสอนคนตาบอดครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เป็นการสานต่อที่ครบวงจร สนับสนุนให้คนตาบอดมีโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีงานทำ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ