12 ธ.ค. 2562
626 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทาน แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการตามพระราชดำริฯ

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทานแก่กลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ

 

 

ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านห้วยทราย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทาน และเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ ระยะที่ 1 ถึง 5 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้มาทดลองใช้กับกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ 

 
โดยจังหวัดมหาสารคาม มี 5 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 บ้านหนองเผือก อำเภอวาปีปทุม, ระยะที่ 2 บ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย, ระยะที่ 3 บ้านเหล่าน้อย อำเภอเมือง, ระยะที่ 4 บ้านห้วยทราย อำเภอบรบือ และระยะที่ 5 บ้านดงน้อย อำเภอนาดูน  โดยให้สมาชิกกลุ่มหมุนเวียนใช้เครื่องสูบน้ำในแต่ละพื้นที่ทำการเกษตรของตน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จทำให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชผักหลังการทำนา บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ