13 ธ.ค. 2562
1,186 ครั้ง

'ยูเนสโก' ประกาศขึ้นทะเบียน 'นวดไทย' ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค. ที่ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ได้ประกาศขึ้นทะเบียน 'นวดไทย'   เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 
เพราะการนวดไทยเป็นทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการดูแลสุภาพแบบไทย ที่ไม่ต้องใช้ยา ซึ่งการนวดทำให้เกิดการสมดุลในร่างกายที่เชื่อว่าอาการเจ็บป่วยเกิดจากการอุดตันของพลังงาน
 
โดยการนวดมีทั้งการใช้มือ,เท้า,เข่าและศอก และประคบด้วยสมุนไพรเพื่อลดการอักเสบ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ