13 ธ.ค. 2562
9,560 ครั้ง

สรรพสามิตแจงมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์เก่า ชี้เป็นเพียงข้อเสนอของภาคเอกชน

ความคืบหน้ากรณี กลุ่มอุตสาหกรรมยายนยนต์ เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นประชาชนในการซื้อรถยนต์คันใหม่ ด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับรถยนต์เก่า ซึ่งถูกมองว่าเป็นการกดดันให้ประชาชนต้องซื้อรถใหม่ และเสียภาษีเพิ่มขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
 
 
ล่าสุด กรมสรรพสามิต ออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อเสนอของภาคเอกชนเท่านั้น โดยปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเฉพาะรถยนต์ใหม่ โดยกำหนดอัตราภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM 2.5 กรณีแนวคิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมให้กำจัดซากรถยนต์ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับรถยนต์เก่า เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน เพื่อสร้างระบบในการกำจัดซากรถยนต์เก่าอย่างถูกวิธี ตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันซากรถยนต์เก่าถูกทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก หากมีระบบกำจัด ก็จะสามารถนำชิ้นส่วนเศษเหล็กไปใช้ทำประโยชน์ได้ 
 
อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบของข้อเสนอดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน และจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อน เพื่อดูรายละเอียด ซึ่งถูกเสนอโดยกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กรมสรรพสามิตตั้งกองทุนเพื่อจัดเก็บค่าธนรรมเนียมรถยนต์เก่าที่ยังใช้งานอยู่ ภายใต้เงื่อนไขว่า หากผู้ใช้รถยนต์ซื้อรถยนต์ใหม่ และนำรถยนต์คันเก่าเข้ากระบวนการกำจัดซากที่ได้มาตรฐาน จะได้รับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งวันนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดที่ภาคเอกชนนำเสนอต่อกรมสรรพสามิตเท่านั้น
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ