13 ธ.ค. 2562
376 ครั้ง

โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ประกอบพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์มหาธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

 

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์พระมหาธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 
โครงการจัดสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์ เกิดขึ้นเมื่อปี 2545 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ก่อสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และประดิษฐานพระพุทธปฏิมามหามงคล เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นบุณยสถานคู่พระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่ส่งเสริมศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในการศึกษา เผยแผ่ และวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธในท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคใต้ของประเทศ ประกอบด้วย การก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ ความสูง 95 เมตร แทนปีพระบรมราชสมภพ ฐานกว้างด้านละ 50 เมตร ชั้นล่างองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระอุโบสถ อาคารที่ประทับ อาคารประกอบ 4 อาคาร ซุ้มประตู และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ พื้นที่ 111 ไร่
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ