13 ธ.ค. 2562
1,583 ครั้ง

ประมวลภาพวันประวัติศาสตร์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

พสกนิกรทั้งสองฝั่งคุ้งน้ำเจ้าพระยา เปล่งเสียง 'ทรงพระเจริญ' กึกก้องตลอดระยะทาง ๓.๔ กิโลเมตร ประสานกับจังหวะบทกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ขณะขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแล่นผ่าน
 
ความงดงามตระการตาของขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย
 
นอกจากสืบทอดโบราณราชประเพณี คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติไทยแล้ว ประชาชนยังคงได้ชื่นชมพระบารมี ของพระเจ้าแผ่นดิน ริ้วขบวนอันวิจิตรงดงามล่องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา มีความหมายอันลึกซึ้ง และนัยยะสำคัญของวรรณคดีไทย อย่างเรื่อง 'รามเกียรติ์' ซึ่งจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ สร้างความประทับใจแก่ปวงพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง
 
ส่วนริ้วขบวนราบ ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร มีการอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ นำริ้วขบวนราบ ออกจากท่าราชวรดิษฐ์ ยาตราสู่พระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง
 
ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินในริ้วขบวนราบ ตำแหน่งราชองครักษ์ในพระองค์ คู่เคียงพระราชยานพุดตานทองฝั่งซ้าย และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตำแหน่งราชองครักษ์ในพระองค์ คู่เคียงพระราชยานพุดตานทองฝั่งขวา
 
ซึ่งตลอดสองฝั่งถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน เนืองแน่นไปด้วยพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชื่นชมพระบารมี พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ กับราษฎร มาอย่างยาวนาน ที่ต่างร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล สมดั่งพระราชปณิธาน ในการสืบสานโบราณราชประเพณี รักษาขนบธรรมเนียมไทย และต่อยอดให้คงอยู่สืบไป ตราบทุกยุคทุกรัชสมัย เป็นที่ติดตา ตรึงใจ ของคนไทยทั้งชาติ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ