14 ธ.ค. 2562
277 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “จิ๋นซีฮ่องเต้”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษเรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา

 

 

วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 57 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษ "จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย สำนักงานบริหารมรดกวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ศูนย์ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมมณฑลส่านซี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี และพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน ผู้รวบรวมให้จีนเป็นปึกแผ่น ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

 
โดยมีการโบราณวัตถุสำคัญ 86 รายการ 133 ชิ้น อายุกว่า 2,200 ปี จากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ 14 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจัดแสดง มีเนื้อหาสำคัญ 4 หัวข้อ ได้แก่ พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก นำเสนอความเป็นแคว้นต่าง ๆ ที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการหล่อสำริด เช่น ผลิตอาวุธ, เครื่องดนตรี, ภาชนะ และเงินตรา รวมถึงความก้าวหน้าทางทหาร, จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของมหาราชองค์แรกของจีน ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติ ศาสตร์จีน, สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี มหาอาณาจักรใต้พิภพ สำหรับชีวิตหลังความตายหรือโลกหน้า ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2530 โบราณวัตถุส่วนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด อาทิ หุ่นทหารและม้าดินเผา เสื้อเกราะ อาวุธสำริด และรถม้าสำริด และสืบสานความรุ่งโรจน์ : ยุคราชวงศ์ฮั่น มรดกทางวัฒนธรรมจากจักรพรรดิจิ๋นซีและราชวงศ์ฉินส่งต่อสู่ราชวงศ์ฮั่น จัดแสดงโบราณวัตถุจากสุสานในสมัยราชวงศ์ฮั่น และโบราณวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราว ประเพณี วิถีชีวิต ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สังคม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีทางทหาร นับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมและอารยธรรมจีนอย่างแท้จริง
 
การจัดแสดงนิทรรศการ "จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา" ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยตลอดระยะเวลาที่เปิดให้เข้าชมจนถึงวันนี้ มีผู้สนใจเข้าชมแล้วกว่า  260,000 คน ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมจนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ