14 ธ.ค. 2562
560 ครั้ง

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ วันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1 พันผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 
เพื่อช่วยบรรเทาความหนาว และเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ณ หอประชุมโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 31
 
และในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา รวมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1 พันผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง
 
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎร ที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็น ถึงหนาวจัดเกือบในทุกอำเภอ ส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาว โดยมีราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวกว่า 3 แสน 7 หมื่น 8 พัน 607 คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
 
 
 
 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ