14 ธ.ค. 2562
923 ครั้ง

ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในงาน 'ราชวินิตร่วมใจ 62'

ที่โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานราชวินิตร่วมใจ 62 (หก-สอง) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 43 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่า ได้ร่วมมือร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาหารายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและศักยภาพ
 
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "ราชวินิตน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การศึกษาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดแสดงผลงานและรางวัลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา" เพื่อความยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเยี่ยม
 
โรงเรียนราชวินิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า "ราชวินิต" มีความหมายว่า สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,475 คน , มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 170 คน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ