25 ธ.ค. 2562
396 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานอุปกรณ์กีฬาและสิ่งสิ่งของพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดสุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา และสิ่งสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคล้น ที่จังหวัดสุโขทัย

 

วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนหนังสือกำลังใจในพระดำริให้ แก่โรงเรียนต่างๆ 10 โรงเรียนที่ขาดแคลน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ, โรงเรียนบ้านคลองแห้ง, โรงเรียนบ้านท่าทอง หรือ อุดมวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านไม้งาม, โรงเรียนวัดกรงทอง, โรงเรียนวัดเกาะ, โรงเรียนวัดคลองกระจง, โรงเรียนวัดป่าถ่อน,โรงเรียนวัดไผ่ล้อม และโรงเรียนวัดหนองโว้ง

 
โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ เป็นโรงเรียนระดับปฐมวัย เปิดสอนมา 79 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 62 คน นักเรียนมีผลการเรียนในระดับปานกลาง และยังเป็น 1 ในโรงเรียนของจังหวัดสุโขทัยที่น้อมนำพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงาน มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่นำผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัลมาจัดแสดง อาทิ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จัดแสดงหนังสือ ที่นักเรียนจัดทำขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีประกอบ เป็น 1 ในกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
 
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม จัดแสดงผลงาน ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ประดิษฐ์รูปภาพพร้อมกรอบรูปจากเปลือกไม้ และย้อมสีจากใบไม้ และเปลือกไม้
 
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดแสดงผลงานภาพวาดและระบายสีพร้อมใส่กรอบรูป เพื่อเป็นของที่ระลึก, โรงเรียนไผ่ตะล่อม จัดแสดงผลงานแกะสลักผักผลไม้ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆในงาน, 
 
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จัดแสดงผลงานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง เช่น การร้อยพวงมาลัย และการทำบายศรี และโรงเรียนบ้านซ่าน จัดแสดงผลงานจักสานไม้ไผ่ เป็นภาชนะ เช่น ตะกร้า และโคมไฟ เป็นต้น 
 
โดยผลงานต่างๆ นี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และเพิ่มพูนความทักษะวิชาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคตและยังร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ