29 เม.ย. 2557
33,115 ครั้ง

สอบU-NET ประเมินบัณฑิต?

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระบุการสอบ U-Net มีหน้าที่บอกระดับมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาจากการดูบัณฑิต ไม่ได้สนใจรายบุคคล ผลที่ได้มีหน่วยงานนำไปใช้ โดย สทศ. มีหน้าที่จัดสอบ U-Net เพื่อวัดผลเท่านั้น อย่างภาษาอังกฤษก็จะมีระดับออกมาเพื่อให้รู้ว่าเด็กไทยอยู่จุดไหน ตอนนี้ไทยยังไม่มีแม่แบบของการวัดผลว่าเป็นอย่างไร ทั้ง อังกฤษ ไทย คุณธรรม ที่ต้องดูแม่แบบจากสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ซึ่ง สทศ.ยินดีรับฟังความเห็นเพื่อนำไปประยุกต์และปรับใช้ พร้อมยืนยันว่าสทศ.บังคับสถานที่ทำงานไม่ได้ แต่ถ้ามีหน่วยงานต้องการใช้วัดผลสถาบันก็ต้องมีการออกข้อบังคับ ซึ่งไม่ใช่เรื่อง สทศ.

รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการสอบ U-Net เพื่อให้ทราบระดับของเด็กไทยทั้งรุ่น จะได้ผลคือนำไปวางแผนต่อ โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการจัดสอบ-วัดมาตรฐาน เช่น สมศ. ฯลฯ ทำให้รัฐบาลรู้ผลว่าการจัดการเรียนของสอนเป็นอย่างไร และตอบสนองรัฐในการจัดการศึกษาในภาพรวม

ด้านตัวแทนนักศึกษาผู้คัดค้านการสอบ U-Net ระบุถึงกรณีที่จะมีการนำผลสอบมาประสานกับบริษัทในการรับเข้าทำงาน มองว่า สทศ.มีท่าทีคลุมเครือในการจัดสอบ U-Netเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งการสอบ U-Net ต่างจากการสอบแบบอื่นเช่น TOEFL ที่สามารถสอบได้หลายครั้ง U-Net ติดตัวตลอดชีวิต

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ