30 เม.ย. 2557
8,990 ครั้ง

สอบu-net ประเมินบัณฑิต ตอน2

สทศ.ยืนยันจะจัดการสอบ U-Net แบบพื้นฐานวิชาชีพ โดยจะไม่สร้างภาระให้กับนักศึกษา มีการจัดตั้งTQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานให้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

 

ด้านตัวแทนนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดสอบ U-Net กล่าวว่า แก่นการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมาก ทำให้อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการสอบ อีกทั้งยังพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยก็แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการให้จัดสอบ U-Net โดยนักศึกษาส่วนใหญ่กังวลว่าข้อสอบการคิดวิเคราะห์ที่จะจัดสอบ U-Net นี้และส่งผลให้นักศึกษาต้องดิ้นรนไปเรียนพิเศษกับติวเตอร์ต่างๆแบบนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่จำเป็นสำหรับวัยนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีการสอนและวัดผลที่มากเพียงพอแล้ว

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ