01 พ.ค. 2557
2,441 ครั้ง

'ยิ่งลักษณ์' โพสต์FB ถกส่วนราชการเร่งแก้ปัญหา หวังประเทศหลุดพ้นความขัดแย้งเร็ววัน

'ยิ่งลักษณ์' โพสต์เฟซบุ๊ค ถกส่วนราชการ บูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชน หวังประเทศหลุดพ้นความขัดแย้งโดยเร็ว

 

"วันนี้ดิฉันได้เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เพื่อติดตามปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดิน

 

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลของการชุมนุมทางการเมือง จากเดิมที่จะต้องมีการเลือกตั้งได้ภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้มีการยุบสภาตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน แต่ในปัจจุบันการเลือกตั้งได้ล่าช้ากว่ากรอบการเลือกตั้งไปกว่า 3 เดือนแล้ว

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มองเห็นถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณปี 2558 ที่ต้องล่าช้าออกไป แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ที่ลดลง

 

ความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้จากการปิดแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศมาเลเซีย การส่งออกที่ยังอยู่ในภาวะหดตัว ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวที่ลดลง การจัดทำรายงานการค้ามนุษย์ (TIP report)

 

รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการจัดทำเกษตรโซนนิ่ง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจะสามารถดำเนินการได้อย่างจำกัดภายใต้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 181 เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ และไม่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปเท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม ดิฉันก็ได้เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย สภาพัฒน์ฯ กระทรวงคลัง สำนักงบประมาณ กฤษฎีกา เพื่อเร่งรัดโครงการที่ค้างการพิจารณาอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อพี่น้องประชาชน

 

สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศจะสามารถหลุดพ้นจากความขัดแย้งและทุกฝ่ายสามารถหันหน้าพูดคุยกันอย่างสันติ รวมทั้งสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาจากความต้องการของประชาชนที่แท้จริงโดยเร็วค่ะ"

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ