15 ม.ค. 2563
16,924 ครั้ง

ห่วงคนชราล้นประเทศ อีก 30 ปีเหลือแต่หญิงไทยสูงอายุ ชี้ตายยากกว่าผู้ชาย

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานคาดการณ์ ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2563–2583 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอว่าประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคนในปี 2563 เป็น 67.2 ล้านคนในปี 2571 หลังจากนั้น จะลดลงในอัตรา -0.2% ต่อปี ซึ่งในปี 2583 คาดประมาณว่า ประเทศไทยจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน และอาจเกิดภาวะคนชราล้นประเทศ

 

โดยข้อมูลที่น่าสนใจ อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายในปี 2563 ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 73.2 ปี และในปี 2583 อายุเฉลี่ยเพศหญิงเพิ่มขึ้นเป็น 83.2 ปี และเพศชายเพิ่มขึ้นเป็น 76.8 ปี

 

ส่งผลให้ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายเนื่องจากอายุยืนกว่า คาดว่าในปี 2583 จะมีอัตราส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชาย 71 คน ต่อเพศหญิง 100 คน และจะลดลงอีกในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป เพศชาย 41 คนต่อเพศหญิง 100 คน

 

ซึ่งสิ่งที่กังวลคือผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ แม้จะมีเงินอุดหนุนจากรัฐ-เบี้ยยังชีพ ก็ไม่เพียงพอจึงต้องเร่งให้คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว หรือเพิ่งเริ่มต้นทำงาน เริ่มต้นออมเงินเพื่อรับรองวัยเกษียณในอนาคต

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/FQHaf9jNSyc

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ