17 ก.ย. 2556
1,750 ครั้ง

สำนักชลประทานที่ 12 เตือนน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง

ด้วยขณะนี้มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ในช่วงที่ผ่าน มาเริ่มมีฝนตกชุกกระจายทั่วพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลหลากผ่านเขื่อน เจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะต่อจากนี้ระดับน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาจะมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณฝนที่ตก จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 797 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,200 – 1,400 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที ในวันที่ 20 กันยายน 2556

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ