05 พ.ค. 2557
5,657 ครั้ง

ในหลวง เสด็จฯ พระราชพิธีฉัตรมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ประจำปี 2557 


เมื่อเวลา 10.15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังศาลาราชประชาสมาคม ภายในบริเวณวังไกลกังวล พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ประจำปี 2557 ซึ่งระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน มีประชาชนชาวอำเภอหัวหิน และที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น ต่างโบกธงชาติและธงประจำพระองค์ พร้อมกับเปล่งเสียงถวายพระพร"ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านด้วยความจงรักภักดี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ท้องพระโรงภายในศาลาราชประชาสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล เมื่อพระสงฆ์ 20 รูป ถวายพรพระจบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 

พระราชพิธีในวันนี้เป็นพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์รวมกัน โดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ วังไกลกังวล ซึ่งตลอดเส้นทางได้มีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รอชื่นชมพระบารมีจำนวนมาก ต่างปลื้มปีติ ที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพลานามัย ที่แข็งแรง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ