05 พ.ค. 2557
6,656 ครั้ง

สทศ.ยกเลิกสอบยูเน็ตปี 57-58

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีมติยกเลิกการสอบยูเน็ต ในปี 2557-2558 แต่ยังคงพัฒนาระบบเครื่องมือในการทดสอบวัดผลคุณภาพในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.มีมติร่วมกันว่า  ต้องยกเลิกการจัดสอบยูเน็ต ที่จะนำร่องในปี 2557-2558 เนื่องจากยังไม่เห็นสมควรนำมาใช้ เพราะหน่วยงานที่จะนำไปใช้ทั้ง สกอ.และ สมศ.หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นจะต้องทดสอบนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย 

 

อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ยังคงมีการพัฒนาเครื่องมือในการทดสอบวัดคุณภาพระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยจะทำการสำรวจ และทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย

 

สทศ. ยังระบุว่าเหตุที่ยกเลิกไม่ได้เกิดจากแรงต้านของกลุ่มนักศึกษา แต่ สทศ.มีหน้าที่ในการจัดการทดสอบและพัฒนา ส่วนผู้ที่นำไปใช้ คือ สกอ. และ สมศ. เมื่อไม่ประสงค์จะนำไปใช้จึงต้องยกเลิก

 

สำหรับการประเมินในระดับอุดมศึกษา สทศ.จะพัฒนาระบบการประเมินและเตรียมดำเนินการต่อไป แต่ขอยืนยันจะไม่ตั้งกฎว่าให้บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมทดสอบข้อสอบกลางใดๆ แต่จะเป็นไปด้วยความสมัครใจในลักษณะเดียวกันกับการสอบโทเฟล ซึ่งเป็นทางออกที่เหมาะสมตามสถานการณ์

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ