19 ม.ค. 2563
793 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประกอบพิธีเบิกเนตร และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานในอุโบสถ วัดโสภณาราม จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประกอบพิธีเบิกเนตร และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานในอุโบสถ วัดโสภณาราม จังหวัดปทุมธานี
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 8 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังวัดโสภณาราม บ้านคลองสิบสองสายกลาง ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทรงประกอบพิธีเบิกเนตร และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางชนะมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 79 นิ้ว โดยพระครูอาทรธัญญานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ตั้งแต่ปี 2552 จนแล้วเสร็จในปี 2557 พร้อมทั้ง ทำการปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด อาทิ กุฏิสงฆ์, ศาลาการเปรียญ, ศาลาบำเพ็ญกุศล, ศาลาเอนกประสงค์, วิหาร, หอระฆัง ตลอดจนสร้างกำแพงรอบวัด พร้อมซุ้มประตู อีกทั้ง สร้างเขื่อนดินตลอดแนวคลองสิบสองสายกลาง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
 
วัดโสภณาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อ "วัดสามเกลอ" โดยผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเป็นเพื่อนกัน 3 คน ร่วมกันสร้างขึ้น ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดเมื่อปี 2442 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2446 มีพระอธิการปั่น เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดลำสลิด" และ "วัดโสภณาราม" จวบจนถึงปัจจุบัน และได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2500 ปัจจุบัน มีพระภิกษุ 8 รูป โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ