27 ม.ค. 2563
724 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของ ร.5'

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ได้มีพระราชปรารภ ว่าอยากจะเสด็จไปทอดพระเนตรการปกครองของตะวันตก ที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ในรัชสมัยของพระองค์ยังไม่มีโอกาสได้เสด็จไป
 
กระทั่งถึง รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสิงคโปร์ และชวา เป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั้ง ไปเยือนประเทศสิงคโปร์ เมืองปัตตาเวีย หรือจาการ์ตา ที่เกาะชวา ของอินโดนีเซีย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๓ ซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เป็นครั้งแรก ของราชวงศ์จักรี
 
ในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นยุวกษัตริย์ มีพระชนมพรรษา เพียง ๑๗ พรรษา เพื่อทอดพระเนตรกิจการบ้านเมือง ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีของต่างชาติ ในการนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มีการปรับปรุงการแต่งกาย เพื่อปรับภาพลักษณ์ในการไปต่างบ้านต่างเมือง
 
เมื่อเสด็จกลับจากสิงคโปร์ และชวา ในครั้งนั้นก็ได้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้น เช่นการสร้างถนน และการสร้างเขื่อนริมคลอง การทำถนนจากหินและทราย และการใช้รถรางเทียมม้า ที่สั่งเข้ามาจากสิงคโปร์ และชวา เป็นต้น
 
หลังจากนั้นได้เสด็จเยือนประเทศอินเดีย และประเทศพม่า และเสด็จประพาสยุโรป ถึง ๒ ครั้ง ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ นอกจากจะเป็นไปเพื่อการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศนั้นๆแล้ว ยังได้ทรงศึกษาวิทยาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ และนำกลับมาพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 
 
รับชมทางยูทูปได้ที่ :  youtu.be/mTM49gM96Mc
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ