08 พ.ค. 2557
1,904 ครั้ง

สตง.ร่อนหนังสือจี้ ยิ่งลักษณ์ รับผิดชอบงบเลือกตั้ง 2 ก.พ.

สตง.ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง นายกรัฐมนตรี ชี้การใช้จ่ายเงินจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา เกิดความสูญเปล่า เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ