28 ม.ค. 2563
490 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช' สายสัมพันธ์สยามและชวา

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่นี่มีการจัดนิทรรศการสำคัญที่ชื่อว่า 'ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช' สายสัมพันธ์สยามและชวา
 
 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนชวา ถึง 3 ครั้ง ความโดดเด่นของนิทรรศการชุดนี้ เป็นผ้าบาติกสะสมส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยพระองค์ท่านเสด็จมาเยือนชวาทั้งหมด 3 ครั้ง ในปี พุทธศักราช 2413 พุทธศักราช 2439 และพุทธศักราช 2444
 
ในการเสด็จเยือนชวาแต่ละครั้งพระองค์ท่าน ได้เสด็จไปทอดพระเนตรโรงเขียนผ้าบาติกด้วยพระองค์เอง และทรงซื้อผ้าบาติกเหล่านั้นกลับมาด้วย  ภายในห้องนิทรรศการ จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระองค์ท่านตอนเสด็จเยือนชวา สาเหตุที่พระองค์ท่านเสด็จเยือนชวา  เพราะว่าพระองค์ท่านนั้นอยากทอดพระเนตรการทำงาน ความก้าวหน้าของชวา หรือประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน
 
เราสามารถไปชมนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
 
รับชมทางยูทูปได้ที่ : youtu.be/8iS43Mn5aCI
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ