29 ม.ค. 2563
226 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน : พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตั้งอยู่ ณ หอรัชดากรพิพัฒน์ ในพระบรมหาราชวัง อาคารแห่งนี้แต่เดิมนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นที่ทำการของกรมพระคลังมหาสมบัติ แต่ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าที่ตั้งขึ้นโดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิพิธภัณฑ์ผ้าเป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันสะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในพระราชสำนักต่าง ๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดนิทรรศการอันทรงคุณค่าหมุนเวียนทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555 เป็นต้นมา

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

 

 

รับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9r1Cqn1nHNo

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ