08 พ.ค. 2557
7,907 ครั้ง

'ยิ่งลักษณ์'ช้ำอีก! หลัง ป.ป.ช.ลงมติเอกฉันท์ 7-0 ชี้ทุจริตจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เวลา 16.00 น. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้แถลงกรณีคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในคดีละเลย เพิกเฉยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ7-0 ชี้มูล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความผิดในโครงการจำนำข้าว มีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และมีเหตุควรสงสัยว่าปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว โดยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย ป.ป.ช.จะเตรียมส่งเรื่องให้วุฒิสภาถอดถอนต่อไป

สำหรับ 7 ป.ป.ช. ลงมติคดี จำนำข้าว มีดังนี้

1. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ

2. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ

3. นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ

4. นายวิชา มหาคุณ กรรมการ

5. นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ

6. นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ

7. นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ