02 ก.พ. 2563
207 ครั้ง

เครือข่ายชุมชนปลอดการเผา รวมตัวถกปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มรุนแรงขึ้น จากรายงานสภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ยังมีหลายพื้นที่ พยายามช่วยแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน จนถึงขณะนี้มีชุมชนอย่างน้อย 38 แห่งที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายชุมชนปลอดการเผา เพื่อช่วยลดปัญหานี้
 
 
ตัวแทนชุมชนปลอดการเผาจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กำลังนำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านของเครือข่าย ซึ่งประสบความสำเร็จจากการทำงานร่วมกัน โดยชุมชนเหล่านี้สามารถลดการเผาในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บ้านป่าบุก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ ร่วมรณรงค์ลดการเผามานานกว่า 10 ปี และ ผู้นำชุมชนที่นี่ยืนยันว่า บ้านป่าบุก ปลอดการเผาจากภาคเกษตรกรรมแล้ว 100%
 
 
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่เริ่มรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งมานานกว่า 10 ปีเช่นกัน โดยเริ่มต้นมาจากปัญหาสุขภาพของสมาชิกในชุมชน 
 
 
ตัวแทนชาวบ้านจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ 38 ชุมชนปลอดการเผา รวม 344 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งถอดบทเรียน การทำงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันคิดค้นหาจุดขายของชุมชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชน 
 
 
สำหรับในปี 2563 นี้ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน มีสาระสำคัญ เช่น ลดจุดความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือให้เหลือ ศูนย์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ให้ผู้ว่าราชการมีอำนาจสั่งการ และจัดงบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ 1 ล้าน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ