09 พ.ค. 2557
4,702 ครั้ง

ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ฉบับ5 ห้ามทีวีถ่ายทอดสัญญาณตามคำสั่ง กปปส.

แถลงการณ์ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ฉบับที่ ๕ เรื่อง ห้ามการถ่ายทอดสัญญาณหรือให้ความช่วยเหลือแก่แกนนำ กปปส.

----------------------------------------

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. เป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ศอ.รส. มีภารกิจสำคัญในการสนธิกำลัง ทั้งข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่างๆ เพื่ออำนวยการและปฏิบัติการให้เกิดความเรียบร้อยในทุกๆ มิติ ทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสังคมในภาพรวม

 

บัดนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับแกนนำ กปปส. ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่างๆ นานาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดมา จนในที่สุดเมื่อวานนี้ พนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องแกนนำถึง ๕๑ คน ในข้อหาอุกฉกรรจ์ที่สำคัญ ได้แก่ ร่วมกันเป็นกบฎ ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง ร่วมกันเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร และข้อหาอื่นๆ รวมทั้งหมด ๑๐ ข้อหา

 

และด้วยกรณีปรากฎว่า แกนนำ กปปส. ได้มีการเข้าเจรจาและขู่บังคับผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๗ ช่อง ๙ และช่อง NBT ไม่ให้ถ่ายทอดสัญญาณที่เกี่ยวกับแถลงการณ์หรือเสนอข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐบาลและ ศอ.รส. แต่ให้ถ่ายทอดสัญญาณการแถลงการณ์หรือเสนอข่าวการชุมนุมของ กปปส. ศอ.รส. ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรออกคำสั่งห้ามผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกสถานีถ่ายทอดสัญญาณหรือให้ความช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใดกับแกนนำ กปปส. เว้นแต่การเสนอข่าวสารตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานกบฎ หรือก่อการร้ายดังกล่าว ศอ.รส. จึงแถลงการณ์มาเพื่อสั่งการให้ผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกแห่งงดเว้นหรือยุติการให้การสนับสนุนตามที่ กปปส. เรียกร้องโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง

 

อนึ่ง เนื่องจากพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณกับพวก ในข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติม อันเป็นความผิดมูลฐานของความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ศอ.รส. จึงได้สั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ง. เข้าดำเนินการเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงิน อันจะนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก เพิ่มเติมอีกด้วย จึงขอเตือนผู้ที่จะเข้าร่วมกระทำความผิดกับ กปปส. ให้ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ และควรงดเว้นการเข้าร่วมในทุกๆ กรณี

 

นอกจากนั้น ศอ.รส. มีข้อมูลว่า ในคืนวันนี้จะมีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีเข้าก่อเหตุร้ายกับกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมตามจุดต่างๆ ที่ได้ดาวกระจายไป จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมหรือเข้าไปบริเวณใกล้เคียงการชุมนุม เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ศอ.รส. จึงเห็นสมควรแถลงการณ์มาเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบ

 

จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบทั่วกัน

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ