03 ก.พ. 2563
466 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ศุภมงคลสมัย 150 ปี 'วัดราชบพิธ'

'วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม' วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดประจำพระองค์
 
มีการก่อพระฤกษ์ เมื่อเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2412 เนื่องในโอกาสศุภมงคลสมัย 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จึงมีการจัดงานสมโภชในช่วงนี้เมื่อช่วงต้นปี 2563
 
'วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม' เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร นามของวัดหมายถึง วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง และ เป็นวัดที่มีมหาสีมา หรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่ โดยทำเป็นเสาศิลาจำหลักรูปสีมาธรรมจักรอยู่บนเสา ตั้งที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศ ทำให้ทุกพื้นที่ในเขตมหาสีมา สามารถทำสังคกรรมได้อย่างทั่วถึงไม่จำกัดแต่เฉพาะพระอุโบสถ
 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง ตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล แต่ยังคงเป็นพุทธศาสนสถาน อันเป็นที่ตั้งแห่งพระราชศรัทธาของบรมราชจักรีวงศ์ และ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของสาธุชนจวบจนปัจจุบัน
 
'วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม' ปัจจุบันเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 และเป็นองค์ที่ 3 ที่สถิต ณ วัดราชบพิธแห่งนี้
 
 
ชมผ่านยูทูปที่นี่ : youtu.be/7gLdETDbkCc
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ