05 ก.พ. 2563
308 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน 'พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม'

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหารพระวิหารแห่งนี้มีรูปทรงแบบเดียวกับพระอุโบสถของวัดทั้งภายในและภายนอก แตกต่างกันตรงที่บานประตูและหน้าต่างแกะสลักด้วยไม้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งพระอุโบสถนั้นจะเป็นลายประดับมุกล้วนแล้วแต่เป็นงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์

ลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับประตูและหน้าต่างของพระวิหารเป็นงานจำหลักไม้และทาสีแบบของจริงซึ่งเป็นความแตกต่างของพระวิหารกับพระอุโบสถ เพราะตัวอาคารทั้งสองออกแบบให้เกิดความสมมาตรกันทั้งสองด้าน โดยมีเจดีย์ประธานอยู่ตรงกลางมีระเบียงกรมล้อมรอบส่วนการตกแต่งภายในพระวิหารนั้นโดดเด่นด้วยสีชมพู ตามสีวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

ซุ้มประตูช่องกลางประดับลายพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 แบบเดียวกับพระอุโบสถส่วนหน้าต่างอื่นไม่มีซุ้มประดับ พระพุทธรูปประธานในพระวิหารคือพระพุทธประทีปวโรทัยและเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจำลอง ถวายพระนามว่า พระพุทธอังคีรสน้อย กางกั้นด้วยพระสัปดนเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรที่เคยกางกั้นพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสร็จมาทรงยกฉัตร วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2540

 

 

 

สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Pigf3eyBPQc

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ