05 ก.พ. 2563
259 ครั้ง

องคมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้

องคมนตรี ไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากล่าวกับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ยังความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนทุกนาย อย่างหาที่สุดมิได้
 
ในการนี้ องคมนตรี ได้ไปพูดคุยให้กำลังใจแก่ญาติของสมาชิกอาสารักษาดินแดน อนุวัต กอเดร์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต พร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ญาติและครอบครัว ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัต เป็นอย่างยิ่ง
 
โอกาสนี้ ได้ไปเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบฐานปฏิบัติ ซึ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งมีความความพร้อมในการตอบโต้ หากมีผู้ไม่หวังดีมาบุกรุก
 
จากนั้น องคมนตรี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สมาชิกเอกมนัส ซำเซ็ง เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม และใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบขว้าง โจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร บ้านไอดีแย หมู่ 3 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ซึ่งเข้ารักษาอาการ ณ โรงพยาบาลสุไหง โก-ลก อำเภอสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ยังความปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อสมาชิกเอกมนัส และครอบครัว เป้นล้นพ้น
 
จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลสะเอะ ณ ฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 
พร้อมกับได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากล่าวกับเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลสะเอะให้ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วยใยเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ได้เยี่ยมชมฐานปฎิบัติการฯ พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ