06 ก.พ. 2563
238 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ‘พระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม’

วันนี้เราจะพามาชมความงดงามของพระเจดีย์ : พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางอยู่ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นับว่าเป็นจุดกึ่งกลางในการวางผังอย่างเป็นแบบแผนงดงาม ภายในวัดแห่งนี้ ซึ่งพระเจดีย์ถูกล้อมรอบไปด้วยพระระเบียงของวิหารคด เป็นรูปวงกลม ด้านหน้าคือพระอุโบสถ ส่วนด้านหลังคือพระวิหาร ภายในพระเจดีย์องค์นี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ปรางนาคปรก ซึ่งเชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

การจัดวางผังโดยมีการสร้างเจดีย์ประธาน ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนี้ คล้ายกับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ในรัชการที่ 4 และน่าจะเป็นวัดสุดท้ายในการสร้างเจดีย์ประธาน ตามแบบแผนประเพณีนิยม พระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระเบื้องเคลือบแบบเบญจรงค์ทั้งองค์ ซึ่งมีทั้งลวดลายแบบไทยและตะวันตกผสมผสานกัน มีการทำจระนำซุ้มอยู่รอบๆพระเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืน และปางลีลา อีกทั้งมีการสร้างพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 2 พระองค์ ที่ทรงสถิต ณ วัดราชบพิธ ประดิษฐานในซุ้มทั้งด้านทิศตะวันตก และตะวันออก ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 4 องค์ เป็นพระพุทธรูปนาคปรกหินทรายขนาดใหญ่ 2 องค์ ขนาดเล็ก 2 องค์ สันนิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากเมืองลพบุรี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บนยอดพระเจดีย์มีเม็ดน้ำค้าง เป็นลูกแก้วเคลือบปรอทด้านใน ต่อมามีการบูรณะใหม่รัชกาลที่ 9 โดยทำเป็นลูกแก้วกลมครอบพระอบ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 6,018 องค์

 

 

 

สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/l9BuqRcIqfc

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ