07 ก.พ. 2563
256 ครั้ง

คุรุสภาแจ้งเตือนผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน และปฏิบัติการสอนต่อเนื่อง 1 ปี ขึ้นทะเบียนภายใน 3 ต.ค.63

แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน และปฏิบัติการสอนต่อเนื่อง 1 ปี ให้รีบมาดำเนินการขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

 

หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรค 3

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/02/14798/

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ